Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOPP, J. (2012): Údolní niva jako místo terénní výuky. Geografické rozhledy, 21(5), 16–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Hledáte náměty pro terénní výuku v údolní nivě? Článek nabízí učitelům inspiraci, jak terénní výuku připravit a tematicky zaměřit. Příklady úkolů a otázek se vztahují k vybranému úseku údolní nivy Úslavy na území Plzně. Náměty činností žáků jsou doplněny stručnými metodickými poznámkami, včetně vysvětlení cílů a přínosů výuky. Článek slouží jako inspirativní materiál, který by měl učitel v detailech rozvíjet podle místních podmínek v souladu se škol ním vzdělávacím programem.

Abstract (EN): The Floodplain as a Place for School Fieldwork . This article presents possibilities for school fieldwork in a floodplain. Fieldwork methods are recommended in teaching of physical geography, environmental history and environmental science. This didactic manual presents themes and questions for fieldwork lessons, using an example from a segment of the Úslava River’s floodplain.