Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LIPSKÝ, Z. (2012): Žáci putovali prostorem a časem. Geografické rozhledy, 21(5), 15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Netradiční projekt pro školy s názvem Putování prostorem a časem probíhal od listopadu 2009 do ledna 2012. Připravilo jej občanské sdružení Ekodomov spolu s partnerskou organizací Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory z Horního Maršova. Do projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR se zapojilo 12 škol z Kutnohorska, Čáslavska a Kolínska a 4 školy z Krkonoš a Podkrkonoší. Celkem to bylo 400 žáků a 32 pedagogů 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.

Abstract (EN): Students Travel Through Space and Time. In the Travelling Through Space and Time project, students used old photographs to discover how landscapes in their surroundings have changed. The project resulted in a publication with pictures and commentary, to which the students themselves contributed as authors.