Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S., HOFMANN, E. (2012): Mezinárodní geografické soutěže pod patronací IGU. Geografické rozhledy, 21(5), 20.

Přílohy:

Materiály – Zeměpisná olympiáda – řešení úloh 5-2012