Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLAHŮT, J. (2012): Skalní laviny v kyrgyzském Tchien-šanu. Geografické rozhledy, 21(5), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Skalní laviny patří mezi nejnebezpečnější typy svahových pohybů. Je to dáno jejich obrovskou rychlostí i rozsahem oblasti, kterou mohou zasáhnout. Jsou schopné pohybovat se rychlostí i více než 100 km/h a postihnout oblasti o rozloze i několika kilometrů čtverečních. Zároveň mohou přehradit celé horské údolí. Za takto vzniklou hrází často dochází k vytvoření jezera. Jeho případný průval pak může způsobit další obrovské škody. Středoasijský Kyrgyzstán je zemí, kde skalní laviny dosahují vysoké četnosti i velikosti.

Abstract (EN): Rock Avalanches in Kyrgyzstan’s Tien-Shan. This article describes one of the most dangerous types of landslide: rock avalanches. Their evolution and kinematics are discussed along with examples from around the world. Three rock avalanches from the Tien-shan mountain range (Kyrgyzstan), an area of high rock avalanche density, are explored in greater detail.