Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SLEPIČKOVÁ, I., SLEPIČKA, P. (2012): Kde hledat počátky moderního sportu. Geografické rozhledy, 21(4), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Aniž si to plně uvědomujeme, se sportem a jeho různými podobami či souvislostmi se setkáváme neustále. Média o něm informují každý den, barvitě líčí nejen sportovní události, rekordy, ale také nejrůznější aféry. Specializované obchody nabízejí sportovní vybavení, ale i zboží každodenní potřeby − od oblékání po kosmetiku − nesoucí znaky sportu, ať již v designu, např. obuvi, nebo v názvu výrobku užívajícího jméno sportovní hvězdy či světoznámého výrobce sportovních potřeb. Fotbaloví fanoušci se scházejí ke společnému sledování utkání na tribunách stadionů, anebo stále častěji v restauracích u velkoplošných obrazovek. Jak je možné, že došlo k takovému vlivu sportu na nemalou část společnosti? Proč se sport stal tak výrazným jevem v dnešní společnosti, a to i pro ty, kteří jej sami aktivně neprovozují? Odpověď musíme hledat již v samých počátcích vzniku moderního sportu, ale také v současných procesech internacionalizace a globalizace.

Abstract (EN): Where to seek the beginnings of modern sport? Sport represents a significant phenomenon of the contemporary era. In England, the Industrial Revolution and subsequent urbanisation gave rise to the later dominant position of sports in society. New social conditions along with lifestyle changes gave people more free time and new possibilities for its utilisation. Popular recreation movements coupled with various forms of amusement among the upper class became more and more widespread. People began to play these games en masse, respecting the agreed-upon rules and organization of such activities. The first athletic clubs were founded. Sport was practiced as a means of nurturing gentlemanly behaviour, i.e. ideals of amateurism, but also as a means of earning money, i.e. professional competition. Educational reforms integrated sport into school curricula. Public schools and universities, in particular, actively practiced and developed sport. Even in its beginnings, modern sport became a significant subject for the gambling and leisure industry. The example of the Olympic Games illustrates the diffusion of sport throughout the world and its unification under the same forms, values, rules and organization.