Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T., SEIDLOVÁ-ŠILHÁNOVÁ, M. (2012): Hodnocení učebnic zeměpisu z hlediska environmentální etiky. Geografické rozhledy, 21(4), 14–16.

Stáhnout článek

Abstrakt: Problematikou environmentální etiky jsme se zabývali v předchozích číslech Geografických rozhledů. Cílem tohoto příspěvku je shrnout výsledky výzkumu, který byl zaměřen na hodnocení vybraných středoškolských učebnic zeměpisu z hlediska environmentální etiky.

Abstract (EN): Assessing Geography Textbooks in terms of Environmental Ethics. this article presents an overview of an assessment of 17 secondary-level geography textbooks from the perspective of environmental ethics. A sampling of value-revealing statements were assessed and categorized as various approaches to environmental ethics.