Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S. (2012): Soutěžní okruh Projekt v Zeměpisné olympiádě. Geografické rozhledy, 21(4), 17.

Přílohy:

Materiály – Zeměpisná olympiáda – řešení úloh 4-2012