Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VÁGNER, J. (2012): Tramping a trampské osady v Česku. Geografické rozhledy, 21(4), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Český tramping je svými specifiky světovým unikátem, který nemá adekvátní protějšek v zahraničí. Cílem článku je představit tento fenomén a jeho vývoj, doložit a zdůvodnit význam tohoto životního stylu a formy rekreace v historicko-geografickém kontextu, s důrazem na prostorové rozmístění v zázemí Prahy.

Abstract (EN): Tramping and Tramping Settlements in Czechia. Czech tramping appears to be a uniquely Czech pursuit. This article introduces this phenomenon, explores its development over time and explains and justifies the significance of this lifestyle and form of recreation in its historical-geographical context. It emphasizes the spatial distribution of tramping in Prague’s hinterland.