Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VOJTĚCH, V. (2012): Nacionalismus: aktuální jev i ve 21. století. Geografické rozhledy, 21(4), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Nacionalismus je jev společenský, ale i geografický. Geografové studují např. prostorové rozmístění národů, zastoupení menšinových etnik v obyvatelstvu zemí a regionů nebo vztahy mezi etnickou většinou a menšinami (např. zda mají menšiny samosprávu). Nacionalismus je studován proto, že vedle uvědomování si své kultury a mírové soutěže mezi národy může vést i k napětí a konfliktům. Příspěvek nejprve objasňuje vztah mezi etnikem a národem, poté vychází z modernistického přístupu k vysvětlení nacionalismu.

Abstract (EN): Nationalism: A Contemporary Phenomenon, Even in the 21st Century. The congruity of ethnic and political borders is the pivotal idea of nationalism. Their dissonance creates a source of disillusionment and can lead to revisionist efforts. There are many types of nationalism – exclusive as well as inclusive in nature.