Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVÁČEK, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, 21(3), 2–4.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jižní Čechy patří k oblastem Česka s relativně silnou regionální identitou a zároveň vykazují řadu geografických a historických specifik. V první části se článek pokouší v historickém vývoji odhalit příčiny odlišností a zvláštností jižních Čech. Dále se zaměřuje na vymezení tohoto regionu, zkoumá, do jaké míry se shoduje s hranicemi Jihočeského kraje. A nakonec se věnuje jeho současnému postavení v Česku, jak si vede ve vybraných ukazatelích ve srovnání s ostatními kraji.

Abstract (EN): South Bohemia in Terms of Its Comparative History. This article presents South Bohemia as a region with its own identity and an assortment of geographically and historically unique characteristics. It explores possible causes for the differences and specificities of this region in its historical development. The article focuses on the delimitation and current position of South Bohemia within Czechia and on comparing it with other Czech regions.