Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÁ, M. (2012): Poznáváme geografické prostředí jižních Čech pomocí Národního geoportálu INSPIRE. Geografické rozhledy, 21(3), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: V tomto čísle Geografických rozhledů získáváte mnoho zajímavých informací o krásných jižních Čechách a jistě je budete chtít využít při výuce zeměpisu. Geografické informace se nejlépe interpretují nad mapou. Ale vytvořit odpovídající mapu je poměrně náročné a zabere to dost času. Dnes však existují různé mapové servery a na nich geografické informace ve formě map. Cílem tohoto článku je ukázat, jak rychle vytvořit mapu a její prezentaci využitelnou při seznamování s regionem.

Abstract (EN): Becoming Acquainted with the Geographical Environments of South Bohemia through a Geoportal. The paper explores methods to display geographic data from map servers using ArcGIS explorer desktop. In this program it is possible to prepare a presentation of map outputs, which can combine data from geographic map servers with one’s own geographic data or geographic data obtained in the field using GPS.