Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S., HULÍKOVÁ, K. (2012): Zeměpisná olympiáda – okruhy testovaných znalostí a dovedností. Geografické rozhledy, 21(3), 21.

Přílohy:

Materiály – Zeměpisná olympiáda – řešení úloh 3-2012