Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2012): Environmentální etika ve školní výuce. Geografické rozhledy, 21(3), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ve druhém čísle Geografických rozhledů jsme stručně představili základní možné přístupy k environmentální etice. Cílem následujícího textu je shrnout teoretické poznatky o aplikaci problematiky do vzdělávání a ukázat možnosti praktického využití těchto poznatků ve výuce zeměpisu i dalších předmětů.

Abstract (EN): Environmental Etiquette in Educational Instruction. The objective of this article is to present basic information concerning opportunities for shaping environmental etiquette through educational instruction. Specific examples are proposed for integrating this issue into instruction.