Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2012): Geopark – místo ochrany a prezentace geologických i kulturních hodnot. Geografické rozhledy, 21(3), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cestovní ruch patří mezi velmi rychle se rozvíjející odvětví hospodářství prakticky na celém světě. Vedle pozitiv, jako jsou ekonomické příjmy pro podnikatele, relaxace a získání nových poznatků a zážitků pro účastníky, přináší i řadu negativ. Jednostranná ekonomická orientace, extrémní návštěvnost a obecně nešetrný přístup ke kulturním a přírodním unikátům může vést k jejich degradaci a zániku. Proto se legislativní ochrana snaží tato negativa zmírnit. Patrné je to především ve vztahu mezi ochranou přírody a rozvojem cestovního ruchu.

Abstract (EN): The Geopark – A Protected Place Imbued with Geological and Cultural Values. This article presents a relatively new form of sustainable tourism that is implemented in geologically significant areas – in geoparks, acquainting readers with global, European and national networks of such parks. The article also explains how the basis of such parks is founded on the activities of local inhabitants and their efforts to share the unique geological features of a given area with tourists in an environmentally friendly manner, utilizing these treasures in everyday life now, as in earlier times.