Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FRÁNĚ, L. (2012): Vývoj přeshraniční spolupráce v jižních Čechách. Geografické rozhledy, 21(3), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jihočeský kraj zaujímá svou ekonomickou vyspělostí mezi českými kraji přibližně průměrné postavení; v roce 2009 dosáhl výší HDP na jednoho obyvatele páté příčky. Tuto hodnotu je však nutné brát s rezervou a zohlednit regionální rozdíly. Ekonomická úroveň představuje pouze jednu složku rozvoje území. Regionální rozvoj zahrnuje více aspektů, jak kvantitativní, tak kvalitativní povahy. Jsou to např. nízká nezaměstnanost, dobrá dopravní dostupnost, čisté životní prostředí, pestrý kulturní život atd. Je zřejmé, že možnosti rozvoje jižních Čech jsou ovlivňovány jejich polohou u hranic. Příhraniční oblasti mají často charakter hospodářsky slabších, méně zalidněných, hůře dopravně dostupných území s obtížnějším dojížděním do práce i do škol. Ze sedmi jihočeských okresů leží u hranic čtyři. A právě v těchto okresech se nejčastěji vyskytují méně vyspělá až periferní území. Na druhou stranu poskytuje poloha u hranic výhodu v podobě možné spolupráce přes hranice.

Abstract (EN): The Development of Cross-Border Cooperation in South Bohemia. This article explores the South Bohemia Region‘s involvement in crossborder cooperation with neighboring regions. Cross-border cooperation presents a development opportunity for borderland areas, which are often peripheral in nature. The article describes the development of cross-border cooperation in South Bohemia after 1989 and emphasizes significant changes in its form, orientation and principles.