Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÜLLER, M. (2011): Podnebí jako důsledek geografické polohy. Geografické rozhledy, 21(2), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Prostorová variabilita klimatu na Zemi je obrovská, jedno však mají všechna místa na Zemi společné: jejich podnebí je určováno klimatotvornými faktory. Zatímco některé z těchto faktorů ovlivňují Zemi jako celek (intenzita slunečního záření, velké sopečné erupce atd.), jiné jsou prostorově značně proměnné, a to od planetárního po lokální měřítko. Geografická poloha daného místa je tak pro jeho podnebí určující, neboť vytváří jedinečnou kombinaci těchto faktorů.

Abstract (EN): Climate as a Result of Geographic Location. Geographic location is vital in determining the climate of a given place, because it incorporates a unique combination of climate-forming factors. Not only do absolute geographic coordinates need to be considered, a place’s location relative to oceans, mountain ranges and other conditions should also be taken into account. On average, air temperature decreases in higher latitudes where differences between summer and winter are greater, particularly in continental regions. Precipitation is unequally distributed over the Earth. In general, precipitation amounts decrease with latitude, with distance from a warm ocean, and on the leeward side of mountains. With increasing altitude in mountains, the climate cools and becomes more oceanic in nature.