Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., DOLEJŠ, M. (2017): Střed Česka. Ale který? Geografické rozhledy, 26(3), 16–17.

Přílohy:

Zajímavé body a středy z území Česka (mapová příloha)