Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, A. (2011): Rizikové faktory pro cestovní ruch. Geografické rozhledy, 21(2), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Od padesátých let 20. století zaznamenal mezinárodní cestovní ruch obrovský rozvoj, spojený zejména s růstem životní úrovně obyvatelstva v řadě zemí. Stal se tak jedním z nejdynamičtějších odvětví světové ekonomiky. Ve více než třech čtvrtinách zemí světa se cestovní ruch řadí mezi pět odvětví s nejvyšším podílem na exportu zboží, ve více než třetině států světa je dokonce nejvýznamnějším zdrojem devizových příjmů a největším zaměstnavatelem. Je to však odvětví, které velmi citlivě reaguje na podněty z vnitřního i vnějšího prostředí. V příspěvku se pokusíme přiblížit na základě konkrétních příkladů, která rizika pro cestovní ruch existují, jaké jsou jejich důsledky a jak je potřeba správně reagovat při formulování vhodných opatření.

Abstract (EN): Risk Factors for Tourism. The article presents an overview of risk factors for tourism. These factors are divided into four groups: physical – geographical; political, economic and social; health related; technological and human errors. Examples are cited for each of these groups of factors. Possibilities for reducing the impact of crisis situations for tourism are suggested in the conclusion. The potential impact of risk factors is demonstrated using Egypt as a case study.