Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULÍKOVÁ, K. (2017): Demografie zná budoucnost i bez křišťálové koule. Geografické rozhledy, 26(3), 18–19.

Přílohy:

Demografie zná budoucnost i bez křišťálové koule (grafická příloha)