Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČERMÁK, Z. (2011): Služby – fenomén postindustriální společnosti. Geografické rozhledy, 21(1), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Denně se setkáváme s pojmy typu terciérní sektor, služby, postindustriální nebo informační společnost. Všechny uvedené termíny souvisí s postupnými změnami v sektorové struktuře ekonomiky − s přechodem od ekonomiky, ve které převládala průmyslová výroba, k ekonomice s dominancí terciérního sektoru. Tato ekonomická transformace má však daleko širší celospolečenské souvislosti – dochází ke změnám v sociální, demografické nebo politické sféře a samozřejmě se mění i geografická organizace společnosti.

Abstract (EN): Services – Phenomena of a Post-Industrial Society. Services are a dynamically growing sector of the economy. The article outlines fundamental unique features of services as compared with the manufacturing sector and lists the most important factors that are contributing to the increasing significance of services. Attention is focused on a variety of geographical aspects in the development of producer and consumer services.