Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VÁGNER, J. (2011): Vývoj cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 21(1), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cestovní ruch patří v posledním půlstoletí, díky svému významu a dopadům ekonomickým, ekologickým či sociálním, bezesporu mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti světového hospodářství. Článek nastiňuje základní vývoj cestovního ruchu ve světě a v Česku, v závěru zdůrazňuje aktuální trendy.

Abstract (EN): Developments in Tourism. This article outlines the essential factors and features of world tourism development. It focuses on unique characteristics of the Czech Republic and on explaining contemporary and possible future trends.