Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2011): Druhé bydlení – nejen české specifikum. Geografické rozhledy, 21(1), 8–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Češi jsou dlouhodobě považováni za velmoc chatařů a chalupářů. Vyplývá to z historického vývoje vztahu k přírodě, krajině, ke způsobu trávení volného času, utvářeného na základě specifického politického a společensko-ekonomického vývoje našeho státu především za posledních sto let. Druhé bydlení je nedílnou součástí životního stylu zhruba třetiny Čechů, české venkovské krajiny a systému osídlení (Fialová 1999), ovšem v mnohém koresponduje i s obecnějšími trendy ve vyspělých zemích světa.

Abstract (EN): Second Home Ownership: More than a Mere Czech Particularity. Second homes traditionally play an important role in Czech tourism, leisure and lifestyle. This article attempts to explain the unique characteristics of second homes in Czechia in comparison to the developments, contemporary trends and perspectives concerning second home ownership in other countries.