Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2011): Patagonie – ukázka zpracování tématu pro výuku regionální geografie. Geografické rozhledy, 21(1), 13–14.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem příspěvku je shrnout aktuální poznatky o Patagonii pro účely školního vzdělávání a na příkladu konkrétního regionu ukázat jeden z možných přístupů k výuce regionální geografie. Zájem o Patagonii v posledních letech roste a tuto vzdálenou končinu navštěvuje stále více Čechů. Výklad o tomto zajímavém a atraktivním regionu díky tomu můžeme využít k vysvětlení řady obecných geografických jevů.

Abstract (EN): Patagonia – An ExPatagonia – An Example of Preparing a Topic for Instruction in Regional Geography. The article is prepared as a means of showing one possible approach to instruction in regional geography, using the example of Patagonia. This attractive region can be used as a case study both to demonstrate general geographical expressions as well as to highlight specific and unique features.ample of Preparing a Topic for Instruction in Regional Geography. The article is prepared as a means of showing one possible approach to instruction in regional geography, using the example of Patagonia. This attractive region can be used as a case study both to demonstrate general geographical expressions as well as to highlight specific and unique features.