Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VRBOVÁ, K. (2011): Výuka urbanistických témat – inspirace v zahraničí. Geografické rozhledy, 21(1), 15–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: V posledních letech se v českém školství stále častěji setkáváme se snahou o integraci témat z oblasti urbanismu a územního plánování do výuky na základních a středních školách. Jak vypadá přístup k tomuto tématu v Česku a jak se liší od toho v zahraničí?

Abstract (EN): Instruction in Urban Topics – Inspiration from Abroad. This article is intended for anyone interested in integrating urbanism and spatial planning in education. It focuses on instruction concerning settlements both at the primary and secondary school levels. The general objective is to compare current approaches for teaching this topic in czechia and abroad, from an urban perspective. Using the example of Ireland, the article shows how collaboration among architects and teachers enabled instruction on basic knowledge from architecture and spatial planning to merge into a compact form.