Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HEŘMANOVÁ, E. (2011): Potenciál technických památek v kontextu rozvoje cestovního ruchu a rozvoje regionů v Česku. Geografické rozhledy, 21(1), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem příspěvku je postihnout a vysvětlit změnu v návštěvnosti jednotlivých typů turistických cílů. Nejen v Česku lze pozorovat poměrně nový trend spočívající v odklonu zájmu od tradiční turistiky po hradech a zámcích ve prospěch turistiky zážitkové a extrémní. Jde nejen o rostoucí návštěvnost zoologických zahrad a zábavních parků, ale i technických a vojenských historických památek a – poněkud překvapivě – i novodobých, plně funkčních technických či energetických provozů. Dalším cílem článku je jednak podat základní informace o institucích a projektech, které lze s tímto trendem „technické turistiky“ a se zájmem o technické památky spojovat, jednak zmínit také související možnosti rozvoje některých, dosud periferních území.

Abstract (EN): The Potential of Technical Monuments in the Context of Tourism Development in Czechia. This paper deals with a new trend in tourism that has become very evident over the past five years, in Czechia as well as other countries: the emergence of technical monuments as new tourist destinations. The article focuses on the causes behind this change in preferences regarding tourist destinations and its potential ramifications for the development of localities, regions and local communities. The article explores some major projects and institutions that are involved in the rescue, revitalization and promotion of these structures.