Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ANDĚL, J. (2011): Poštovní známky a geografie. Geografické rozhledy, 21(1), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mnozí z nás svůj zájem o cizí země zprvu zaměřený na sbírání známek později „přetavili“ v hlubší zájem o poznání světa a pochopení jeho úžasné proměnlivosti. Proto v následujícím článku čtenáře seznamujeme s řadou zajímavostí, které nám sbírání známek umož- ňuje. Dnes si navíc uvědomujeme, že krásný svět známek možná v blízké budoucnosti zanikne.

Abstract (EN): Postage Stamps and Geography. the first step towards an interest in geography might be an elementary or grammar school student’s interest in collecting stamps. When collecting stamps from various countries, it is possible to begin to focus on geographical topics, such as landscape, people, state symbols, etc.