Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2011): Kašperské Hory. Geografické rozhledy, 21(1), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Kašperské Hory se nacházejí v jihozápadních Čechách na hranici Šumavy a šumavského podhůří. Okolní reliéf Javornické a Svojšské hornatiny je velmi členitý, velká část území je zalesněna převážně smrkovými lesy, mezi kterými se rozkládají louky a pastviny. Z vrcholů okolních hor je možné přehlédnout velkou část centrální Šumavy.

Abstract (EN): Kašperské Hory. Kašperské Hory, a town located along the edge of the Šumava Mountains, has a rich history, primarily connected to gold mining. tourism – especially hiking – is very significant in this region. People come here to experience the area’s natural beauties as well as something of its unique history.