Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČÍK, I. (2011): Úvodník. Geografické rozhledy, 20(5), 1.

Stáhnout článek