Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JAKUBINSKÝ, J., BÁČOVÁ, R. (2011): Větrné pohromy ve střední Evropě. Geografické rozhledy, 20(5), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Větrné podmínky obvykle hrají významnou roli v utváření charakteru zemského povrchu a nepřímo ovlivňují i kvalitu lidského života. Pohyb vzduchu, ať už jako důsledek globální atmosférické cirkulace, nebo místních větrů, představuje dynamický prvek každé krajiny a do jisté míry také určuje podmínky zdejšího života. Ani vítr nezůstal stranou lidské pozornosti, a tak se společnost naučila využívat jeho energii pro své potřeby – původně zejména v námořní, později i letecké dopravě a nyní nejčastěji jako zdroj „environmentálně čisté“ energie z větrných elektráren. I vítr však má, stejně jako ostatní přírodní živly, své stinné stránky.

Abstract (EN): Wind Disasters in Central Europe. Windy conditions generally play a significant role in shaping the earth’s surface, and, therefore, they also indirectly affect the quality of human life. Of course, the wind has not escaped human notice and society has long utilized its power to meet common needs – first in maritime and later also in air transport and with increasing frequency as a source of “environmentally clean” energy from wind power plants. Just like like other natural phenomena however, the wind also has its drawbacks. The article discusses a number of wind disasters, including their causes and possible impacts on the ecological stability of landscapes.