Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VONDRÁKOVÁ, A., HOLTANOVÁ, E. (2011): Poznávání klimatu prostřednictvím e-learningu. Geografické rozhledy, 20(5), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mezi atraktivní a moderní výukové prostředky patří e-learningové on-line kurzy. Mají mnohé výhody, mezi něž patří např. možnost studia podle individuálního časového rozvrhu pro jednotlivé uživatele a dostupnost kurzů z libovolného místa bez nutnosti přímého kontaktu s lektorem. Pro současnou generaci středoškolských studentů, kteří tráví u počítače hodně času, je to mnohem atraktivnější způsob výuky než samostudium z učebnice. Této skutečnosti využívají v čím dál větší míře nejen samotní učitelé, ale i odborníci z různých institucí, kteří se prostřednictvím tvorby e-learningových kurzů snaží šířit osvětu ve svém oboru. Mezi ně patří i realizace projektu e-klima. Spoluprací odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu, Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy ekonomické v Praze vznikl e-learningový kurz o klimatu a klimatické změně a byl zpřístupněn školám v celém Česku.

Abstract (EN): Getting to Know Climate through E-Learning. This article introduces the „E-klima“ e-learning courses, which focus on climate and climate change. Students are provided with information concerning the physical fundamentals of climate, possible causes behind climate change, potential consequenses and impacts in a variety of sectors, and related economic and political issues. The content was compiled by specialists in the various disciplines involved and, therefore, the included information is up-to-date and as objective as possible. The courses can be used directly during school lessons or students can access and use them in their free time.