Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČERA, Z. (2011): Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 20(5), 14–18.

Stáhnout článek

Abstrakt: Regionální geografie, její obsah a význam, je možná nejčastěji diskutovanou geografickou disciplínou. Proto jste se mohli s příspěvky na toto téma setkat i na stránkách předešlých čísel Geografických rozhledů. Tentokrát se seznámíme s rozmanitostí podob regionální geografie jako vědní disciplíny. Již nyní si možná myslíte, že následující text bude nezajímavý a zbytečný. Byli bychom však neradi, kdyby tomu tak bylo i po jeho přečtení. Každý vědecký obor a vědní disciplína procházejí určitým vývojem. Jednotlivé změny uvnitř nich pak jsou v různé míře reflektovány ve výuce na základních a středních školách. Bylo by mylné se domnívat, že geografové přistupují ke studiu okolního světa a diskusi o jeho problémech vždy jediným, stále stejným způsobem. Abychom porozuměli různorodým názorům geografů, je občas potřeba učinit si alespoň částečnou představu o šíři těchto názorů a jejich proměnách. Poznání myšlenek dalších lidí může být inspirací i obohacením pro nás samé. Doufáme, že tento článek poskytne podněty k zamyšlení nad přínosem regionální geografie a jejím postavením nejen ve výuce zeměpisu.

Abstract (EN): The Diverse Developments of Regional Geography. Regional geography is one of geography’s core disciplines. This article briefly reviews its development from the end of the 19th century in three different periods: traditional regional geography, the spatial science period and new regional geography.