Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2011): Geografie umožňuje vidět procesy v širokém kontextu (Rozhovor s Janem Daňhelkou). Geografické rozhledy, 20(5), 19–20.

Stáhnout článek

Abstrakt: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., vystudoval magisterské a posléze postgraduální studium na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu, kde několik let působil jako vedoucí oddělení hydrologických předpovědí Centrálního předpovědního pracoviště se specializací na předpovědní službu a hydrologické modelování. Od roku 2010 působí ve funkci náměstka ředitele pro hydrologii.

Abstract (EN): Interview with Jan Daňhelka. As part of a series of articles exploring the activities of geographers who graduated from Charles University in Prague’s Faculty of Science, I contacted a professional from the Hydrometeorological Institute in Prague, a renowned specialist on the topic of flooding.