Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M., KYSILKA, T., NYPLOVÁ, P. (2011): Ledové klíny a jejich vztah ke klimatu. Geografické rozhledy, 20(5), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Podle některých zpráv, které přinášejí běžná média, by se mohlo zdát, že klimatické změny jsou v historii naší planety něčím neobvyklým až nenormálním. Prozkoumáme-li klimatickou historii Země, zjistíme, že globální klimatické změny patří na naší planetě k přirozeným procesům. O těchto změnách se lze dozvědět například prostřednictvím studia specifických tvarů reliéfu, které jsou vázány na určitý typ podnebí. Příkladem mohou být ledové klíny, které se v současné době vyvíjejí v arktickém klimatu ve vysokých zeměpisných šířkách. Tyto tvary však zanechaly stopy v podobě pseudomorfóz i na našem území.

Abstract (EN): Ice Wedges and their Relationship with Climate. Ice wedges are cracks in the ground, formed by narrow pieces of ice that extend down into the ground, in some cases for several meters. Ice wedges usually occur in a polygonal pattern, known as an ice wedge polygon. Such polygons can be up to 15 to 40 meters in diameter (French, 2008). Polygonal patterns of ice wedges, or rather their subsequent fillings (under warmer climatic conditions, Aeolian sediments replace the ice and the resulting phenomena are called pseudomorphoses) are located in Czechia (Fig. 3) and elsewhere in the temperate latitudes of Central and Western Europe. Findings regarding these pseudomorhoses of ice wedges document significant climate change, in the geological past, and show the extent of permafrost and active layer thickness in central Europe, during the last glacial period, when polygonal patterns of ice wedges formed. Polygonal patterns of ice wedges in Czechia are mostly pentagonal in shape and measure from 3 to 25 m in width (Nyplová, Křížek, 2010). The width the ice wedges themselves reach values between 0.5 and 6 m.