Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KAVAN, J. (2011): Přes Atlas až na Saharu. Geografické rozhledy, 20(5), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Většina z nás si při vyslovení slova Sahara představí písečné duny a karavany velbloudů vezoucí náklad od oázy k oáze. Jedním z častých cílů takových karavan bylo i bývalé hlavní město Maroka – Marrákéš. Poslední a často i nejtěžší překážkou na této cestě bylo překonání bájného pohoří Atlas, oddělujícího Saharu od pobřeží Atlantského oceánu. V následujících odstavcích se vydáme tímto územím po stopách karavan.

Abstract (EN): Crossing the Atlas Mountains. This paper focuses on the region of the Atlas Mountains in Morocco. It emphasizes characteristic features of the region. The geological origin and development of the Atlas Mountains are explained. In connection with this, the paper looks into the Atlas’ role in ancient Greek mythology. It also describes the Berber people, their culture and way of life. Finally, it explores environmental problems arising from human pressure on natural resources, using the Draa Valley as an example.