Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, L., KABRDA, J. (2011): Konflikty v Africe – stručný rozbor pěti příkladů. Geografické rozhledy, 20(4), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: O Africe se v českých médiích píše a mluví převážně v negativních souvislostech, ať již z důvodu hospodářských nebo politických problémů. To vede ke zploštění představ o tomto sociálně i přírodně extrémně rozmanitém kontinentu. Tuto situaci by měla řešit i výuka politické a regionální geografie na školách, většinou ale chybějí relevantní zdroje a také zkušenosti, jak s často protichůdnými informacemi pracovat. Cílem tohoto příspěvku je vybrat pět příkladů politické nestability na africkém kontinentě a připravit pro studenty aktivitu, jež by poukázala na specifika daných událostí, ale také je vztáhla k obecnějším faktorům konfliktů.

Abstract (EN): Conflicts in Africa – A Brief Analysis of Five Examples. This article deals with political and military conflicts in Africa. First, it discusses the general causes for conflicts. These causes are subsequently explained with examples from five selected African countries (Algeria, Sudan, Somalia, Nigeria and DR Congo). A short text summarises the causes, development and results of these conflicts along with factors contributing to their occurrence and evolution. Attached tables and map serve as didactic tools for teaching geography in elementary and secondary schools.