Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2011): Geografie v mediálním světě. Geografické rozhledy, 20(4), 19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Žijeme ve velmi pestrém mediálním světě. Má na tuto skutečnost reagovat výuka geografie? Proč a jakým způsobem?