Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MAREŠ, J. (2011): Rozpínání města na příkladu Calgary. Geografické rozhledy, 20(4), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na současné podobě sídelní struktury v Severní Americe se nejvíce podílela suburbanizace. Suburbanizací rozumíme přesouvání rezidenčních, komerčních a jiných funkcí z jádrového města do jeho zázemí (Ouředníček a kol. 2008). Výsledkem jsou rozsáhlé zóny předměstské (suburbánní) zástavby, sestávající především z jednotvárných rodinných domů a komerčních a průmyslových krabicovitých budov (tzv. big boxů), tvořící právě v Severní Americe plošně nejrozsáhlejší část sídel. V souvislosti se suburbanizací a negativními důsledky rozvoje sídel se čím dál častěji skloňuje pojem urban sprawl (doslovný překlad: „rozpínání města“). V následujícím příspěvku se seznámíme s některými důsledky urban sprawl na příkladu Calgary, nejrychleji rostoucí kanadské metropole.

Abstract (EN): Urban Sprawl in Calgary. This article discusses the relationship of suburbanization and urban sprawl. In particular, it describes the negative consequences of urban sprawl. The city of Calgary, often referred to as the city with the most dramatic urban sprawl in Canada, was selected as an example to illustrate possible impacts of poorly regulated sprawl development. The impacts of sprawl on Calgary are discussed using empirical data as well as the author’s personal experiences.