Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

OUŘEDNÍCEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje. Geografické rozhledy, 20(3), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Suburbanizace patří v současném geografickém výzkumu k jednomu z nejvíce diskutovaných témat a postupně proniká v debatách o satelitních městečkách a sídelní kaši i do médií a k širší veřejnosti. Suburbanizace je nejdynamičtější proces přeměny sídelního systému v postsocialistické Evropě a přináší řadu dopadů na sociální a fyzické prostředí metropolitních regionů. Z těchto důvodů je suburbanizace vhodným tématem i pro výuku na středních a základních školách a námětem pro diskuse v hodinách zeměpisu nebo na zeměpisném semináři. Článek je zaměřen především na vysvětlení podstaty procesu suburbanizace, některé jeho dopady a představení rozdílných rolí aktérů suburbánního rozvoje v České republice.

Abstract (EN): Suburbanization in the Czech Republic: Actors in Suburban Development. Suburbanization leads to increasing traffic along transport routes, pressure on social service facilities, urban sprawl developments and additional negative consequences, all of which are insufficiently regulated by master planning in the Czech Republic or by public administration. Positive consequences of suburbanization, on the other hand, include the activation of local communities and improvements in the socio-economic status of suburban dwellers.