Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2011): Kriminalita ve městě. Geografické rozhledy, 20(3), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pocit bezpečí patří mezi základní lidské potřeby, jeho naplnění (či nenaplnění) výrazně ovlivňuje život a spokojenost každého člověka. A to i navzdory skutečnosti, že v různých dobách a rovněž v různých společnostech, sociálních a věkových skupinách se liší nejen názor na důležitost pocitu bezpečí pro běžný život, ale také pohled na konkrétní podobu a způsob jeho zabezpečení. V příspěvku je nastíněna problematika kriminality a vnímání strachu na příkladu města Prahy a porovnání různých skupin obyvatel a odlišných rezidenčních prostředí. Na základě výzkumů v rozdílných rezidenčních prostředích je srovnána bezpečnostní situace v centru Prahy, ve vnitřním městě a v nově budovaných suburbiích v zázemí města.

Abstract (EN): Crime in the City. Considering the social sciences, in general, and urban studies and geography, in particular, crime and safety in urban space are important research topics. At the same time, safety represents one of the key public administration agendas of contemporary urban planning and management. However, in addition to its incidence and distribution in urban space, people’s perception of crime significantly influences the quality of urban life. Accordingly, this paper discusses the concept of fear of crime and, based on empirical findings from Prague and its hinterland, presents differentiated perceptions of safety representing various groups and diverse residential environments of our capital city.