Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L. (2011): Země z nadhledu (6. část): Neřízená klasifikace multispektrálního obrazu v LEOWorks. Geografické rozhledy, 20(3), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: V posledním díle našeho seriálu o dálkovém průzkumu Země se naučíme, jak klasifikovat (s využitím neřízené klasifikace) družicový snímek a vytvořit výstup, který je v podstatě mapou krajinného pokryvu. To znamená, že se pokusíme s využitím předpřipraveného algoritmu v software LEOWorks automaticky určit, na jakém místě se na snímku – konkrétně na snímku okolí Brandýsa nad Labem – vyskytují lesy, louky, vodní toky, zastavěná území a další kategorie krajinného pokryvu.

Abstract (EN): Unsupervised Classification of Satellite Data in LEOWorks. This final article in a series on remote sensing gives an explanation of unsuper- vised classification procedure. Using actual LTM5 satellite data from the area around Brandýs nad Labem, we explore how to classify land cover using LEOWorks software.