Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÁ, M. (2011): Staré mapy při poznávání místního regionu. Geografické rozhledy, 20(3), 18–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Poznávání místního regionu je důležitou součástí geografického vzdělávání, která skýtá i významný výchovný cíl – měla by přispívat k vytváření kladného a odpovědného vztahu žáků k nejbližšímu okolí. Článek představuje jednu z možností tvůrčího přístupu k poznávání místního regionu s využitím starých map. V poslední době vzniklo více mapových portálů, na kterých najdeme různé staré mapy, a tak nabízíme ukázku, jak je užít při výuce. Asi nejzajímavější jsou z tohoto hlediska mapy stabilního katastru. Jedná se o kartograficky i historicky pozoruhodné mapové dílo, které pokrývá podrobnými mapami celé území České republiky.

Abstract (EN): Old Maps as a Tool in Teaching about Regions. This article focuses on the utilization of old maps as an instructional tool in coming to know the surrounding region at an elementary and secondary school. Specifically, we explore uses of maps from the Stable Cadastre of Bohemia, which are digitally archived at the Central Archives of Surveying, Mapping and Cadastre website. The “Map Archive” internet site can be used, for example, for teaching in the “Know your school’s neighbourhood” project or in other projects, focused on understanding the history of a settlement or municipality.