Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BOBR, L., RIEZNER, J. (2017): Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa. Geografické rozhledy, 26(3), 31–32.

Přílohy:

Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa (obrazová příloha)
Seznam literatury a zdrojů