Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOPAČKA, L. (2011): Geografické aspekty politické, hospodářské a průmyslové transformace po roce 1989 II. Geografické rozhledy, 20(3), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Text článku je komentářem ke grafům v příspěvku z předchozího čísla (GR 2010–2011, č. 2, s. 24–25), popř. ke grafům v článku o energetice (GR 2009–2010, č. 3, s. 2–5 a 15–16).

Abstract (EN): Geographical Aspects of the Political, Economic and Industrial Transformation after 1989 II. The processes of transformation, which began after 17 November 1989 in the political sphere, in society, in economics and in industry, continue even after more than twenty years and are becoming permanent changes in a newly created situation. At the same time, such processes are having a significant impact on changes in territories and in the landscape. This part includes commentary on certain graphs published in the first part of the article and offers some commentary concerning the course of the transformation.