Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOŽIČKOVÁ, V. (2011): Nové rekreační lokality ve vlastnictví cizinců. Geografické rozhledy, 20(3), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: V posledních 20 letech v Česku dochází v environmentálně atraktivních oblastech k výstavbě rekreačních objektů, které vlastní a využívají zejména cizinci. Tento jev přináší nové trendy, jako komerční formy rekreace a internacionalizaci druhého bydlení. Nové rekreační lokality přispívají k proměnám fyzického, přírodního a společenského prostředí. Na příkladu nizozemských investic lze ukázat jejich přínosy a rizika.

Abstract (EN): New Foreign-Owned Recreation Localities. In the last 20 years there have appeared the new recreational houses owned and used mainly by foreigners in the environmentally attractive areas in Czechia. This phenomenon brings new trends such as commercial recreational forms and internationalization of the second housing. The new recreational localities contribute to certain changes in the physical, natural and social environment. The example of Dutch investments shows some of the benefits and risks of such developments.