Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BIČÍK, I. (2010): Zamyšlení nad tvorbou velkého kartografického díla. Geografické rozhledy, 20(2), 5.

Stáhnout článek

Abstrakt: V roce 2003 vypsalo Ministerstvo životního prostředí v rámci své grantové agentury soutěž o projekt Atlasu krajiny České republiky (AK ČR: Sk/600/01/03). Sešlo se několik návrhů. Ze soutěže vyšel vítězně projekt zajišťovaný konsorciem osmi institucí pod vedením Výzkumného ústavu krajiny a okrasného zahradnictví v Průhonicích. Měl jsem tu čest se na tvorbě tohoto díla podílet (za PřF UK v Praze) a více než sedm let se trápit jeho tvorbou. Bylo to opravdu náročné.