Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2016): Přírodní cykly. Geografické rozhledy, 26(2), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje základní přírodní cykly a věnuje se zejména těm, které ovlivnily vnímání času a tvorbu kalendářů a diskutuje i jejich další geografické důsledky.

Klíčová slova: přírodní cykly, precese, sklon zemské osy, kalendář

Abstract (EN): Natural Cycles. This article describes Earth’s basic natural cycles, focusing particularly on those that helped shape perceptions of time and the creation of calendars. It discusses additional geographical consequences of these same cycles.

Keywords (EN): Earth’s natural cycles, precession, Earth’s oblique shape, calendar