Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Ilustrační maturitní test ze zeměpisu: značka nejvyšší kvality? Geografické rozhledy, 20(2), 18–20.

Stáhnout článek

Abstrakt: V posledních měsících vrcholí přípravy k zahájení nového modelu maturitní zkoušky. Říjnová maturitní generálka ve své předmětové nabídce zeměpis neměla ani další nepovinné předměty společné (státní) části. Jakou podobu a úroveň by mohl mít maturitní test ze zeměpisu, nám napovídají pouze dříve zveřejněné testy v projektu Maturita nanečisto anebo nejaktuálnější tzv. Ilustrační maturitní test ze zeměpisu, dostupný na www.cermat.cz. Záměrem tohoto příspěvku je posouzení jeho kvalit.

Abstract (EN): Ilustrative Maturita Exam from Geography: a Mark of the Highest Quality? Over the last few months preparations have been culminating for the introduction of a new model of the maturita exam. The level of the unified (state) portion of the maturita exam from geography will be derived from the quality of one single test. The publicized illustrative maturita exam from geography, available at www.cermat.cz, gives an indication of the level of quality that we can expect. The primary intent of this article is, therefore, to evaluate the quality of said exam. The article summarizes the opinions of four experts, focusing particularly on evaluating the validity of the test.