Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HEŘMANOVÁ, E. (2010): Studánky a prameny si zaslouží naši pozornost. Geografické rozhledy, 20(2), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem příspěvku je nejen obecně upozornit na problematiku studánek a pramenů (kolik jich vlastně v Česku existuje, v jakém jsou stavu, potřebují naši pomoc a potřebujeme my je), ale také podnítit zájem o aktivní vyhledávání a dokumentaci takovýchto často polozapomenutých a mizejících prvků naší kulturní krajiny. Dalším záměrem článku je poskytnout stručnou informaci o aktivitách a existujících projektech, do nichž se může zapojit v podstatě každý.

Abstract (EN): Wells and Springs Deserve our Attention. This paper aims to highlight wells and springs, not only in a general sense, but also to stimulate the active search for and the documentation of such, often overlooked and disappearing elements of our cultural landscape. The article also aims to summarize information on activities and existing projects, in which the topic of wells and springs can be included (virtually in every one).