Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ANDĚL, J., BALEJ, J. (2010): Aljaška – země plná výzev, ale i problémů. Geografické rozhledy, 20(2), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Většina lidí má Aljašku spojenou s příběhy z knih amerického spisovatele Jacka Londona. Vzpomeňme na romány Volání divočiny, Bílý den či Bílý tesák. Proto toho víme více o Aljašce, jaká byla v dobách zlaté horečky na konci 19. století, než o době současné. A ani netušíme, že i v této bohaté zemi s úchvatnou krajinou se objevují problémy současného globalizovaného světa.

Abstract (EN): Alaska – Land of both Challenges and Problems. Most people know Alaska from Jack London’s books: Call of the Wild, Burning Daylightor White Fang. This is why we know much more about Alaska, during the period of the gold fever of the 19th century, than we know about the Alaska of our days. We often fail to recognize that this rich land, with its marvelous landscapes, also faces problems as a part of today’s globalised world.