Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TESAŘ, V. (2010): Les ve vědeckém a právním pojetí. Geografické rozhledy, 20(1), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Les provází člověka po celý život. Představy o něm jsou prvotně založeny na prosté osobní zkušenosti a postupně se prohlubují. Literární a výtvarná díla zprostředkovávají bohaté zobrazení lesa a pohled až mystický. To je zajisté pozitivní, protože úcta k lesu se považuje za měřítko kulturnosti národa. Co však stačí pro upevnění spíše pocitového vztahu, nevystačí, jakmile musíme k lesu přistoupit pragmaticky jako k objektu vyhraněného zájmu. Pak je nutné se od iracionálního pohledu oprostit a pojem lesa přesněji vymezit. I tak však jinak definujeme les, chceme ‑li poukázat na jeho přírodní podstatu, a jinak, když jsme vázáni právním označením.

Abstract (EN): Forest from scientific and legal perspectives . Forests present a unique ecosystem formed from the unity of the live component, made up of trees and other plants, with its abiotic environment. a characterization of a natural forest is presented, along with forest altitudinal vegetation zones and an explanation of the biological delimitation of forest versus non ‑forest formations. the scientific definition of a forest is in economic and social practice subordinate to its legal definition. the Forest act specifies what forest is and dictates the fulfilment of forest functions in addition to delimitating these functions. areas or plant growth defined as trees growing outside a forest fall under the jurisdiction of the act on nature conservation and Landscape Protection. the discrepancy between the biological characteristics of forest and the legal definition of the same is anchored in the land register, in principle, and does not put limitations on dealing with forest areas.